tdri logo

Notice: Undefined offset: 0 in /home/uatcenter/domains/uatcenter.com/public_html/tdri/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/functions.php on line 229

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/uatcenter/domains/uatcenter.com/public_html/tdri/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/functions.php on line 241
3 พ.ค. 2013
Read in Minutes

Views

“ทีดีอาร์ไอ” ชี้รัฐควรบรรจุวินัยการคลังใน รธน.
ปธ.ทีดีอาร์ไอ ชี้รัฐบาลควรบรรจุวินัยการคลังลงไปในรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เสียงข้างมากทำร้ายประเทศ
ปธ.ทีดีอาร์ไอ ชี้รัฐบาลควรบรรจุวินัยการคลังลงไปในรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เสียงข้างมากทำร้ายประเทศ

วันนี้ (2 พ.ค.) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการสัมมนาเรื่อง “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสังคมไทย : มุมมองแห่งอนาคต” ภายใต้โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” โดยนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่า ประชาธิปไตยกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้นั้น จะมีแรงกดดันให้เกิดการกระจายรายได้ภายใต้ระบบประชาธิปไตย แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องทำให้เกิดทรราชเสียงข้างมากที่เอาเปรียบเสียงส่วนน้อย ซึ่งเป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตย และยังมีคนเสียงข้างมากสร้างความเสี่ยงให้ประเทศด้วย เช่นกรณีที่คนเสียงข้างมากในปัจจุบันสร้างหนี้ให้คนเสียงข้างน้อยในอนาคต ซึ่งการสร้างหนี้สินในอนาคตจนประเทศเกิดวิกฤติจนทำให้คนเสียงข้างมากเองก็เดือดร้อน ซึ่งในปี 2555 รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายในโครงการประชานิยม 2.95 ล้านบาท ซึ่งก็มีหลายนโยบายที่สามารถพัฒนาเพื่อประโยชน์ประเทศต่อได้ อาทิ แท็บเล็ต การลดภาษีนิติบุคคล แต่ก็มีหลายนโยบายที่สร้างปัญหาให้กับประเทศ ซึ่งนโยบายที่มีปัญหาจะเข้าข่ายนโยบายที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อให้ได้การสนับสนุนทางการเมือง และไม่มีวินัยทางการคลัง สิ่งที่ตนอยากเห็นคือการบรรจุวินัยทางการเงินการคลังลงไปในรัฐธรรมนูญ หรือธรรมนูญการคลัง อาทิในหมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ 50 ที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประชาชนควรเรียกร้องรัฐบาลให้มีวินัยทางการคลัง เพื่อไม่ให้ใช้เสียงข้างมากทำร้ายประเทศ


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์เดลินิวส์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในชื่อ “ทีดีอาร์ไอ” ชี้รัฐควรบรรจุวินัยการคลังในรธน.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ