tdri logo

Notice: Undefined offset: 0 in /home/uatcenter/domains/uatcenter.com/public_html/tdri/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/functions.php on line 229

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/uatcenter/domains/uatcenter.com/public_html/tdri/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/functions.php on line 241
1 พ.ค. 2013
Read in Minutes

Views

จับตาซูเปอร์บอร์ด กสทช. ต้องมืออาชีพ
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ทีดีอาร์ไอชี้ซูเปอร์บอร์ด กสทช.ต้องทำงานอย่างมืออาชีพ ระบุนับเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรกำกับดูแลในภาคธุรกิจอื่นที่ตั้งกก.ตรวจสอบเพิ่มอีกชั้น

นับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศที่หน่วยงานอิสระอย่าง “กสทช.” ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแล 2 อุตสาหกรรมใหญ่ อย่างกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จำเป็นต้องมี “ผู้คุม” มากำกับดูแลการทำงานของ กสทช.ทั้ง 11 คน อีกชั้นหนึ่ง

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคณะทำงานผู้ร่างกฎหมาย กสทช.กล่าวว่า หน้าที่ของซูเปอร์บอร์ดต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่การกำกับดูแล แก่เรกูเลเตอร์ในภาคธุรกิจอื่นๆ แสดงให้ถึงบทบาทที่แท้จริง และการทำงานอย่างมืออาชีพ

ส่วนเรื่องประเด็นความเป็น “ทหาร” ของพล.อ.ธวัชชัย สุมทรสาคร ในฐานะประธานซูเปอร์บอร์ด ซึ่งก็มีลักษณะเช่นเดียวกับประธานกสทช.พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และพ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ไม่ใช่เรื่องที่จะหยิบมาเป็นประเด็น

“การดำรงตำแหน่งทางทหาร หรือมียศทางราชการ ไม่ได้บ่งบอกว่าจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ทำงานไม่ได้ สังคมไม่ควรจับตามองในเรื่องนั้น ควรผลักดันในเรื่องที่ซูเปอร์บอร์ด หรือบอร์ดกสทช.ควรจะทำมากกว่า ความเป็น “ทหาร” จะมีผลกระทบก็เมื่อผู้ได้รับมอบหมายในตำแหน่งนั้น ไม่สามารถมีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันออกมาได้”

ขณะเดียวกัน ซูเปอร์บอร์ดไม่ควรจะต้องมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน หรือวางกรอบการทำงาน เพราะหัวใจหลักจริงๆ คือ การควบคุมการกำกับการปฏิบัติงานให้ก่อประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ยกตัวอย่างเรื่อง การให้บริการ 3 จี ในย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า ซูเปอร์อบอร์ดได้ลงไปศึกษาดูหรือไม่ว่า ผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อประชาชนคืออะไร ตามเงื่อนไขที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีการลดราคาลง 15% กสทช.เองได้นำไปบังคับใช้กับผู้ประกอบการอย่างจริงจังแล้วหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะมีรายชื่อซูเปอร์บอร์ดทั้ง 5 คน 5 สาขาออกมา การคัดเลือกแต่ละสาขาถือว่ามีคะแนนไล่เลี่ยกันมา พร้อมกับกระแสข่าวมีการให้ค่าหัวสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในการลงคะแนนให้แก่ตัวเอง ซูเปอร์บอร์ดด้านกิจการด้านกิจการกระจายเสียง ผู้ที่ได้รับเลือกคือ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ได้คะแนน 74 เสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนน 90 คะแนน กิจการโทรคมนาคม ผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือ นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ขณะที่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการ กสทช. ได้รับคัดเลือกด้วยคะแนน 75 คะแนน และด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม ได้รับคัดเลือกด้วยคะแนน 82 คะแนน ซูเปอร์บอร์ดทั้ง 5 คนมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี อัตราค่าตอบแทนกำลังอยู่การพิจารณาคาดว่าจะอยู่ที่ 100,000-120,000 บาทต่อเดือน

วางแผนตรวจเข้ม “กสทช.”

พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานซูเปอร์บอร์ด เปิดแถลงข่าวเป็นครั้งแรกวานนี้ (25 เม.ย.) ร่วมกับกรรมการอีก 4 คนที่เหลือ โดยกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านไปจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดำเนินงานและการบริหารงานของ กสทช. ทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) รวมถึง สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในแต่ละด้าน และนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปวันที่ 14 พ.ค.นี้

“การทำงาน และการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาในบอร์ด จะไม่มีการโหวตลงคะแนน แต่จะใช้หลักพูดคุยหารือภายในบอร์ดอย่างมีเหตุมีผล และเป็นธรรม เพราะหากใช้วิธีโหวตลงคะแนนอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่”

การติดตามและประเมินผล กสทช.ปีนี้ จะมุ่งจุดสนใจไปที่ปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นหลัก ส่วนตนมีหน้าที่ติดตามการทำงานของบอร์ด กสท.เป็นหลัก ในเรื่องของการจัดระเบียบวิทยุชุมชนที่มีอยู่หลายหมื่น ส่วนการประเมินผลเบื้องต้นได้กำหนดเป็นรายงานเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ปีละครั้ง แต่ขณะนี้อยู่ในช่วงเจรจาขอให้ส่งรายงานเสนอเป็นรายไตรมาสแทน

“ผมเข้ามาทำงานขอให้มั่นใจว่า ไม่ได้เข้ามาจ้องจับผิด เพียงแต่หน้าที่ คือ รายงานข้อเท็จจริงให้ ส.ว.ตัดสินใจ ส่วนการทำงานขอให้มั่นใจว่า ซูเปอร์บอร์ดทุกคนจะทำงานโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ และตอบคำถามได้ เรื่องที่ว่าทหารเข้ามาคุมอีกแล้ว อันนี้ต้องขอให้สังคมดูผลงานกันก่อน เพราะผมก็เป็นแค่ทหารที่เกษียณอายุราชการมา” พล.อ.ธวัชชัย กล่าว

จับตาประมูล4จี-ทีวีดิจิทัล

นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ ซูเปอร์บอร์ดด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า จะเข้ามาดูเรื่องที่ กทค.นำคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ของบมจ.กสท โทรคมนาคม ในฐานะผู้ให้สัญญาสัมปทาน กับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) ในเครือบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ซึ่งจะดูในแง่ประเด็นการโอนย้ายลูกค้า ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะดำเนินการอย่างไร ผู้ใช้บริการจะเป็นอย่างไร แนวนโยบายที่จะนำคลื่นดังกล่าวมาเปิดประมูลและจัดสรรใหม่ ต้องคำนึงประสิทธิภาพการใช้งาน ผลประโยชน์ที่จะตกกับประชาชน และ กสทช.ควรเอาจริงส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี เปิดทางให้มีรายเล็กเกิดขึ้นในตลาด

นอกจากนี้ ยังจะติดตามผลการดำเนินงานย้อนหลัง ของ กทค.เรื่องประมูล 3จี ที่ผ่านมาในภาพรวมว่าการประมูลดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการแข่งขันหรือไม่

นายพิชัย อุตมาภินันท์ ซูเปอร์บอร์ดด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า จะติดตามงานด้านทีวีดิจิทัลเป็นหลัก โดยเฉพาะช่องสาธารณะ เพราะอยากให้เป็นช่องทีวีสาธารณะจริง เนื่องจากช่องทีวีสาธารณะจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ที่ผ่านมาไม่เห็นด้วยกับ กฎหมาย ที่ บอร์ด กสท.กำหนดหลักเกณฑ์ออกมา หลังจากนี้จะส่งหนังสือ และข้อเสนอแนะไปยังบอร์ด กสท.ในเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เห็นด้วย ส่วนบอร์ด กสท.จะดำเนินการหรือไม่เป็นสิทธิของบอร์ดกสท.

เข้าถึงผู้บริโภคตามกรอบกฎหมาย

นายประเสริฐ อภิปุญญา ซูเปอร์บอร์ดด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า จะเร่งผลักดันให้เกิดเครือภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อย่นระยะเวลาการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการรับราวเรื่องทุกข์ให้มีระยะเวลาสั้นลง จะทำให้เกิดการบริการเสร็จในจุดเดียว หรือ วันสต็อปเซอร์วิส แนวทางปฏิบัติงาน และประกาศของ กสทช.ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย บริหารเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ซูเปอร์บอร์ดด้านกิจการส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า การตรวจสอบการทำงานของ กสทช. หรือสำนักงาน กสทช.ต้องมีมาตรฐานสากลสามารถประยุกต์นำแนวทางปฏิบัติไปใช้ได้กับทุกภาคส่วนที่มีการบัญญัติเอาไว้การทำงานต้องเป็นในเชิงลึก มีการทำงานในหลายมิติให้ครอบคลุมทั้งหมด สังคม สื่อมวลชน เอกชน และผู้บริโภคต้องมีความเสมอภาค มีการสร้างความสมดุลกับทุกๆ ฝ่าย แต่อย่างไรก็ดี การทำงานทุกอย่างต้องเป็นไปในแนวทางตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 26 เมษายน 2556 ในชื่อ จับตาซูเปอร์บอร์ดกสทช. ต้องมืออาชีพ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ