tdri logo

Notice: Undefined offset: 0 in /home/uatcenter/domains/uatcenter.com/public_html/tdri/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/functions.php on line 229

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/uatcenter/domains/uatcenter.com/public_html/tdri/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/functions.php on line 241
1 พ.ค. 2013
Read in Minutes

Views

“คปภ.”จ้าง “ทีดีอาร์ไอ” ศึกษากรอบพัฒนาประกันภัย
“คปภ.”จ้าง “ทีดีอาร์ไอ” ศึกษาวิจัยกรอบและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบการประกันภัย รองรับการเปิดเออีซี หวังเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
“คปภ.”จ้าง “ทีดีอาร์ไอ” ศึกษาวิจัยกรอบและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบการประกันภัย รองรับการเปิดเออีซี หวังเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษาวิจัยกรอบและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบการประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 สำหรับการประกันภัยรถภาคบังคับและการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกันภัยรถให้กับธุรกิจประกันภัย คาดว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะได้ข้อสรุปผลการศึกษาทั้งหมด

ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยจะเน้นในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในการประกันภัยภาคบังคับ, การประกันภัยรถภาคบังคับในอาเซียนและการประกันภัยรถผ่านแดน, การเพิ่มศักยภาพการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (อี-เคลม)และการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์

“การก้าวสู่ เออีซี ในปี 58 จะทำให้การเคลื่อนย้ายคน สินค้า และการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรี ซึ่ง คปภ. ในฐานะหน่วยงานผู้กำกับดูแล พ.ร.บ. จึงจำเป็นต้องทำการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบการประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”

นายประเวช กล่าวว่า หากได้รับข้อมูลการวิจัยแล้วจะนำไปพิจารณาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อจัดทำเป็นมาตรการ โดยเฉพาะการเพิ่มความคุ้มครองประเภททรัพย์สินของกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ ที่จะต้องวางแผนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านการประกันภัยรถในเออีซี


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์เดลินิวส์ วันที่ 30 เมษายน 2556 ในชื่อ “คปภ.”จ้าง “ทีดีอาร์ไอ”ศึกษากรอบพัฒนาประกันภัย

นักวิจัย

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ